Preukážka na železnicu

Vážení rodičia, ak chcete, aby Vaše dieťa malo cestovanie vlakom zdarma, vybavte mu preukaz. Potrebujete fotografiu 2x3 cm, rodný list dieťaťa alebo pas a občiansky preukaz zákonného zástupcu. S týmito dokladmi navštívte niektoré miesto Železničnej spoločnosti Slovensko, kde Vám preukaz vydajú v priebehu niekoľkých minút. 

Informácie o bezplatnom cestovaní si môžete nájsť na: https://www.slovakrail.sk/sk/preprava-osob/slovensko/produkty-a-zlavy/bezplatna-preprava-vo-vlakoch-zssk/bezplatna-preprava-v-kocke.html

Erika Huttová